Montáž dětské autosedačky Zopa CARRERA

Nevíte si rady s montáží, údržbou a instalací dětské autosedačky Zopa CARRERA? Zde je krátký návod, jak ji správně používat pro bezpečnost vašich dětí.

Montáž autosedačky

 

POZOR! Sedačku vždy používejte pouze s tří bodovým bezpečnostním pásem!

 

Montáž dětské autosedačky do automobilu

Stisknutím polohovací rukojeti umístěte sedák do nejvíce skloněné polohy (C1).

Vyjměte propojovací čep ze spoje mezi základnou a opěrkou zad, tím, že odšroubujete matici čepu (C2).

Umístěte sedák na sedadlo vozu a oddělte opěrku zad od základny (C3).

Protáhněte bezpečnostní pás vozidla křížem mezi opěrkou zad a základnou sedačky (C4).

Upevněte bezpečnostní pás vozu do přezky (C5).

Zatlačte sedák pevně do sedadla vozu a bezpečnostní pás se napne. Poté tažením rukojeti uzavřete zamykací mechanismus (C6).

Přiklopte opěrku zad k základně a upevněte ji tím, že vložíte čep zpět a zašroubujete jej (C7).

Montáž autosedačky

 

Správné usazení dítěte do autosedačky

Stisknutím regulačního tlačítka umístěného na přední straně sedáku uvolněte bezpečnostní pásy sedačky a poté přitáhněte pásy dopředu.

Stlačením červeného tlačítka uvolněte přezku na pásech sedačky a vytáhněte pásy nahoru. Posuňte pásy na stranu sedáku (D2).

Posaďte dítě do sedačky. Přetáhněte pásy přes dítě a upevněte jej do přezky, dokud neuslyšíte zacvaknutí (D3).

Vytáhněte opěrku hlavy nahoru, tak aby byla hlava dítěte položena na střed. Ramenní pásy se natáhnou automaticky. Jakmile je opěrka hlavy ve správné poloze, pusťte rukojeť nastavení opěrky a ujistěte se, že je zaklesnuta ve správné poloze (D4).

Pomalu zatáhněte za spodní pás na sedáku a utáhněte ostatní bezpečnostní pásy poutající dítě (D5).

Instalace autosedačky

Zabezpečení dítěte ve voze

Na ochranu dítěte platí:

  • Čím těsněji doléhá bezpečnostní pás na tělo dítěte, tím větší je jeho bezpečnost.
  • Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru v dětské autosedačce ve vozidle.
  • Použití na zadním sedadle: Přední sedadlo posuňte tak daleko dopředu, aby dítě nohama nenaráželo do opěradla předního sedadla (nebezpečí zranění).
  • Plastové díly dětské sedačky se na slunci zahřívají. Pozor! Dítě se o ně může spálit. Když dětskou sedačku právě nepoužíváte, chraňte ji před intenzivním slunečním světlem.
  • Své dítě nechte vystupovat a nastupovat pouze na straně přiléhající k chodníku.
  • Dlouhé cesty prokládejte přestávkami, během nichž bude dítě moci uspokojit svou touhu po pohybu.
  • Dbejte na to, aby dětská sedačka nepřiléhala na dveře vozidla nebo na vnitřní stěnu vozidla.
  • Prověřte, že ramenní pás probíhá přes klíční kost vašeho dítěte a nedoléhá na krk. Výšku opěrky hlavy můžete upravit i ve vozidle.

 

UPOZORNĚNÍ

Mezi dětskou sedačkou a dveřmi vozidla resp. vnitřní stěnou vozidla musí být volný prostor.

Prohlédněte si naši nabídku dětských autosedaček >>