Co je systém VIA VAI a Quicky ?

Systém VIA VAI dovoluje jednoduchým způsobem odstranit sportovní korbu z kostry kočárku a připravit jej tak na instalaci hluboké korby nebo autosedačky. Odinstalace sportovní korby pomocí VIA VAI není ovšem nezbytně nutná. Druhý systém - Quicky - totiž dovoluje použít autosedačku či hlubokou korbu bez i s nasazenou sportovní korbou. Hlubokou korbu i autosedačku lze zároveň díky Quicky systému snadno vyjmout z kočáru a přenášet samostatně. 

Obě korby i autosedačku lze instalovat ve směru i proti směru jízdy.

Ovšem s ohledem na bezpečnost se doporučuje otáčet proti směru jízdy pouze sportovní sedák!